lean filosofien

Lean Startup er en metodologi for utvikling av bedrifter og produkter. I korte trekk handler det om å korte ned utviklingsprosessen, ved å ta til seg en kombinasjon av “bedrifts-hypotese-dreven” eksperimentering, en iterativ produktlansering og validert læring.

Litt forhistorie

Lean startup metodologien var først introdusert av Eric Ries i 2008, da han brukte sin personlige kunnskap om lean prinsipper i høyteknologiske startup bedrifter. Boken The Lean Startup ble publisert i september 2011, og etter juni 2012 har denne filosofien blitt svært anerkjent dels grunnet dens salg av 90.000 eksemplarer, og ble i 2011 kåret til  “best business book of the year” av Amazon.

Kjernepunkter

I likhet med prinsippene om “Lean Produksjon” handler Lean Startup om å minimere  bortkastede handlinger og steg, samt å øke de handlingene som gir reel verdi under en produktutviklingsfase. Målet med dette er at bedrfiten skal ha en sjanse for suksess uten eksterne midler, en stor formell forretningsplan eller er 100% ferdig og perfekt produkt. Kontakt med kunden er essensielt i en Lean Startup prosess. Med tidlig kontakt med kunden reduserer man sjansen for at du bruker tid og penger på ting kunden egentlig ikke vil ha.

Prosessen

Dette blir gjort med to prosesser, KPI og kontinuerlig distribusjonsprosess. Siden en oppstartsbedrift sjeldent har råd til å ha deres midler avhengige av ett enkelt produkts fremtid, fremmer Lean Startup at man lanserer en “MVP”, eller en “Minimum Viable Product”, altså en ikke ferdigstilt versjon av produktet eller tjenesten. Dette gir bedriften mulighet til å teste produktet eller tjenesten mot forbrukeren, før man investerer alle midler i å ferdigstille tjenesten.

“Build-Measure-Learn”

Et annet uttrykk som brukes i sammenheng med Lean Startup er prinsippet med å bygge-måle-lære, dette er en sirkulær prosess som underbygger hurtighet i prosesser, hvordan hurtighet anses som den mest kritiske faktoren. Et team eller en bedrifts effektivitet er avgjørende av deres evne til å utvikle idèen, raskt bygge en MVP, måle effektiviteten av MVPen på markedet, og lære av dette.

Det er med andre ord en læringssirkel for bedriften, som gjør idèer om til realitet, måler hvordan markedet tar det imot, gjør endringer og avgjør om man skal ta produktet eller tjenesten ut i realitet, eller å gjennomføre en “Pivot”. 

Minimum Viable Product

Å lage en MVP går ut på å lage en versjon av tjenesten eller produktet som har den minste mulige nytte for forbrukeren. For eksempel, hvis en bedrift lager en mobilapplikasjon for motorsyklister med ruteplanlegger, posisjonsdeling, sosialt medie og fordelsprogram, vil en MVP for denne type prosjekt f.eks kunne inneholde kun posisjonsdelingen. I prosessen av å lage en MVP vil det være essensielt for bedriften å finne ut av hva som er kundens minstekrav til produktet, og ikke minst, hvilke av funksjonene som kunden har størst nytte av. Målet med en MVP er i følge Ries.

“The goal of an MVP is to test fundamental business hypotheses (or leap-of-faith assumptions) and to help entrepreneurs begin the learning process as quickly as possible”

– Eric Ries, 2011

Kontinuerlig Distribusjon (Software)

Kontinuerlig distribusjon er et uttrykk som går igjen i Lean Startup, og omhandler prosjekter med software som hovedprodukt. I denne sammenheng menes det at når koden til produktet lages, venter man ikke til det er ferdig før man fører den nye koden over i produktet. Umiddelbart når en ny seksjon er ferdig fører man koden over i produktet, for å redusere tiden det tar før man får tilbakemelding.

Ries hevder i boken at noen av bedriftene han jobbet med lanserte ny kode i produktet så ofte som 50 ganger om dagen

Pivot

En Pivot er en «strukturert kurset korreksjon designet for å teste en ny grunnleggende hypotese om produktet, strategi og motor vekst». Et godt eksempel på et selskap gjennomførte en pivot er Groupon, som når selskapet startet, var det en online aktivist plattform kalt “The Point”. Etter å ha mottatt nesten ingen trekkraft, grunnleggerne åpnet en WordPress blogg og lanserte sin første kupongkampanje for en pizza restaurant som lå i lobbyen deres. Selv om bare 20 personer brukte kupongen, innså grunnleggerne at de var inne på noe. Tre år senere, er Groupon en milliardbedrift. 

Steve Blank definerer en pivot som «å endre (eller selv skyte) planen i stedet for sparke (salgsansvarlig, markedssjef eller konsernsjefen selv).»

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Stian Ulvøy

Stian Ulvøy

Ansvarlig Konsulent

Liknende temaer

{«dynamic»:true,»content»:»post_author_bio»,»settings»:{«before»:»»,»after»:»»}}

Hold deg oppdatert

Innomellom sender vi ut spennende artikler som hjelper deg i veien til Bedre Resultater. Meld deg på i dag!

Noen av bedriftene vi har jobbet med

Første steg til Bedre Resultater

  Jeg godtar at Bedre Resultater sender meg informasjon på epost

  Kontaktinfo

  Avdeling Fredrikstad

  Østheimveien 26, 1630 Gamle Fredrikstad

  Avdeling Follo

  Sagaveien 3, 1430 Ås 

   

   

  post@bedreresultater.no

  Org. Nr: 989 530 631

  Østheimveien 26, 1630 Gamle Fredrikstad

  Nettisden er utviklet av Bedre Resultater AS